In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen crowdsourcen we input voor het collegeakkoord voor 2022-2030

Pakhuis de Zwijger zet zich in voor een stad van, voor en door iedereen. Om te komen tot dit ‘Nieuw Amsterdam’ hebben we tien punten opgesteld, op basis van 20 ambities, die de rode lijn vormen voor onze blik op de stad van morgen. In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 werken we deze punten verder uit. Met zoveel mogelijk Amsterdammers en experts uit het land, formuleren we het Nieuw Amsterdam Akkoord, als input voor het collegeakkoord voor de komende 8 jaar:

• Van mei – aug 2021 organiseren we 10 besloten expertsessies op basis van de ambities. De output van elke sessie legt de bodem voor één hoofdstuk van het Nieuw Amsterdam Akkoord.
• In september 2021 organiseren we 10 publieksprogramma’s om de opgehaalde input te toetsen, verdiepen en aan te vullen met ideeën van het publiek en overige experts.
• In de maanden okt – dec 2021 worden de meest urgente en inspirerende ideeën geselecteerd, uitgewerkt en vertaald naar het Akkoord.
• Vanaf januari 2022 starten we de Nieuw Amsterdam Verkiezingscampagne en zetten we de laatste stappen richting de gemeenteraadsverkiezingen.

Hieronder vind je de eerste aanzet van de hoofdstukken van het Nieuw Amsterdam Akkoord, die in de komende maanden wordt doorontwikkeld. Wil je reageren of een bijdrage leveren aan het Akkoord, stuur dan een mail naar NieuwAmsterdamAkkoord@dezwijger.nl

Dit dossier gaat over
Samengesteld door
Inhoudsopgave
Praat mee over het Nieuw Amsterdam Akkoord

Tussen september - december 2021 organiseren we meerdere publieke bijeenkomsten waarin we de verschillende hoofdstukken van het Nieuw Amsterdam Akkoord 2022-2030 verder uitwerken.

Sluit je aan bij (één van) de sessies in Pakhuis de Zwijger, en deel jouw ideeën en voorstellen.

Presentatie Nieuw Amsterdam Manifest 2022-2030
Kijk hier de LIVECAST terug
Hoofdstuk 1: Inclusief en Democratisch

Nieuw Amsterdam Ambitie: Iedereen kan meebeslissen over zijn/haar/hun leefomgeving en alle bewoners kunnen in volwaardige samenwerking met de stad hun verantwoordelijkheid, eigenaarschap en initiatief nemen. De diversiteit van de stad is zichtbaar aan de bestuurstafels en in het ambtelijk apparaat.

Inclusief
Inclusief
Wat gebeurt er nog niet/nauwelijks in de stad en metropool, en moeten we mee beginnen?
Hoofdstuk 2: Bloeiend en Rechtvaardig

Nieuw Amsterdam Ambitie: Economische vooruitgang leidt niet langer tot uitbuiting, uitsluiting en ongelijkheid. We komen tot een vorm van welvaart waarin ondernemen wordt aangemoedigd en de gecreëerde waarde lokaal gedeeld wordt, voor een inclusieve, veerkrachtige en duurzame economie.

Group 5 Bloeiend
Group 5 Bloeiend
Wat gaat er goed in de stad en metropool, dat moet worden behouden?
Wat gaat er niet goed in de stad en metropool, waar mee gestopt moet worden?
Wat gebeurt er nog niet/nauwelijks in de stad en metropool, en moeten we mee beginnen?
Hoofdstuk 3: Leefbaar en Veilig

Nieuw Amsterdam Ambitie: In alle buurten van de stad is het fijn om te zijn. Iedereen voelt zich veilig en thuis, en kan onbezorgd en onbelemmerd gebruik maken van de openbare ruimte. Met een mix aan woningen voor alle inkomensgroepen, en voldoende sport, recreatie en maatschappelijke voorzieningen.

Leefbaar
Leefbaar
Wat gaat er niet goed in de stad / metropool (in beleid en praktijk) waarmee we echt moeten stoppen?
Wat gebeurt er nog niet en nauwelijks in de stad / metropool (in beleid en praktijk) waarmee we moeten beginnen?
Hoofdstuk 4: Gezond en Zorgzaam

Nieuw Amsterdam Ambitie: Iedereen heeft toegang tot kwalitatieve zorg, gezond voedsel, goede lucht-kwaliteit, groen en sportfaciliteiten. Initiatief door en voor burgers wordt gesteund; de overheid zorgt voor een sociaal vangnet voor iedereen. Zo kunnen we samen gezond oud worden.

Gezond
Gezond
Wat gebeurt er nog niet/nauwelijks in de stad en metropool en moeten we mee beginnen
Hoofdstuk 5: Betaalbaar en Bereikbaar

Nieuw Amsterdam Ambitie: Alle inwoners hebben een betaalbaar (t)huis en de ruimte om te leven, werken en recreëren in de stad. Bereikbaarheid en (openbaar) vervoer zijn toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.

Group 347 Betaalbaar
Group 347 Betaalbaar
Wat gaat er goed in de stad en metropool, dat moet worden behouden?
Hoofdstuk 6: Vaardig en Ondernemend

Nieuw Amsterdam Ambitie: Iedereen heeft gelijke kansen in onderwijs en werk, en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, een leven lang. Lokaal ondernemerschap wordt gesteund als belangrijk onderdeel van een weerbare stadseconomie.

Vaardig
Vaardig
Wat gebeurt er nog niet/nauwelijks in de stad en metropool, en moeten we mee beginnen?
Hoofdstuk 7: Circulair en Klimaatneutraal

Nieuw Amsterdam Ambitie: We zetten in op circulaire productieprocessen en -methoden, om zo het grondstofgebruik en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en klimaatverandering tegen te gaan.

Group 5 Circulair
Group 5 Circulair
Wat gaat er niet goed in de stad / metropool waarmee we echt moeten stoppen?
Wat gebeurt er nog niet in de stad / metropool waarmee we moeten beginnen?
Hoofdstuk 8: Groen en Klimaatbestendig

Nieuw Amsterdam Ambitie: Groen krijgt de ruimte, en biodiversiteit wordt beschermd en behouden om onze leefomgeving bestand te maken tegen de uitdagingen die klimaatverandering biedt, zoals wateroverlast, hitte en droogte.

Fill 175 Groen
Fill 175 Groen
Wat gaat er goed in de stad / metropool dat zeker moet worden behouden?
Wat gaat er niet goed in de stad / metropool waarmee we echt moeten stoppen?
Hoofdstuk 9: Slim en Creatief

We maken slim gebruik van technologie, mobiliteit
en big data. Dankzij de verbeeldingskracht en
de creativiteit van ontwerpers ontwikkelen we
vernieuwende plannen om de maatschappij mooier
en beter in te richten.

Slim
Slim
Hoofdstuk 10: Bruisend en Mooi

Nieuw Amsterdam ambitie: Er is ruimte voor broed- en vrijplaatsen en uiteenlopende vormen van kunst en cultuur, overdag én ’s nachts. Daardoor kan de stad blijven innoveren, creëren en experimenteren, en krijgen creatieven de gelegenheid om haar kleur te geven.

Bruisend
Bruisend