De coalitie Samen Tegen Racisme stimuleert burgers en organisaties om grassroots initiatieven tegen racisme en discriminatie te beginnen. Het Grassroots Fund van Samen Tegen Racisme verwelkomt daarom ideeën van iedereen die zich hiervoor wil inzetten. Dit kunnen workshops, netwerkbijeenkomsten, dialogen, performances, panel-gesprekken, lezingen, campagnes en/of filmvertoningen zijn die tussen september 2022 en juni 2023 plaatsvinden. Het initiatief mag op buurt of wijkniveau zijn maar kan bijvoorbeeld ook een activiteit of training zijn voor een specifieke doelgroep op een school of in een andere publieke of culturele ruimte. Twee voorgaande initiatieven die funding toegekend hebben gekregen zijn The African Calendar en Amsterdam City Rights.

The African Calendar

Tijdens het event ‘The African Calendar’ werd er verteld wat de geschiedenis van deze kalender inhoudt en hoe deze impact heeft (gehad) op de hedendaagse samenleving. Het evenement was opgezet als belevings-dialoog, waar onder andere een panelgesprek, Spoken Word en een dialoog met het publiek in plaatsvonden. ‘The African Calendar’ had als doel mensen meer inzicht te geven in hoe we als mens gevormd zijn in ons denken, hoe we hieruit handelen en welk effect dit heeft (gehad) op hoe we elkaar zijn gaan zien. Tijdens het evenement ging men terug naar de kern om zichzelf beter te leren kennen en dichter tot een ander te komen. “Het event en daarbij de lancering van “The African Calendar” was een waarachtige beleving, waarin de connectie met elkaar werd aangegaan, men elkaar informeerden, hoorden en zagen als mens. “Missie geslaagd”, aldus Auset van The African Calendar.

“Om tot inclusie te komen moeten we onszelf eerst weer als mens leren kennen, om de mens in de ander te herkennen.”

Amsterdam City Rights

Amsterdam City Rights zet zich in voor de rechten van ongedocumenteerden in de stad door het steunen van initiatieven door en voor ongedocumenteerden. Met het Grassroots fund hebben zij het eerste seizoen van City Rights Radio op kunnen zetten, waar een groep sociale activisten bestaande uit ongedocumenteerden aan het woord komen. Op deze manier kunnen ongedocumenteerden hun stem laten horen, politieke discussies houden en in gesprek gaan met bondgenoten.

Het programma wordt op dit moment gesponsord door het Grassroots Fund: Samen Tegen Racisme. De City Rights Radio studio is ook beschikbaar voor andere grassroots initiatieven die bezig zijn met het thema racisme en discriminatie. Hiervoor kun je contact opnemen met Here To Support (info@heretosupport.nl).

“Het doel van City Rights Radio is om een brede groep mensen te bereiken, en mensen bewust te maken van de positie van mensen zonder geldige verblijfspapieren.”