For English scroll down

De coalitie Samen Tegen Racisme maakt ruimte voor ideeën van Amsterdammers en organisaties in de programmering van de Week Tegen Racisme 2023. Met als gezamenlijk doel: minder racisme en discriminatie in Amsterdam. Denk aan workshops, netwerkbijeenkomsten, dialogen, performances, panel-gesprekken, lezingen, campagnes en filmvertoningen. Heb jij een idee voor een programma onderdeel, of wil je meedenken met bestaande plannen? Lees hieronder meer!

Meedoen: klik hier voor het deelname formulier van de Open Call en vul het in. LET OP: de deadline is 16 november. Op 23 november hebben we tevens een netwerk, informatie en brainstorm bijeenkomst voor de Week Tegen Racisme bij Pakhuis de Zwijger.

Wie zijn wij?
De coalitie Samen Tegen Racisme heeft als doel om ervoor te zorgen dat Amsterdammers minder discriminatie en racisme meemaken en dat inwoners van Amsterdam gesterkt worden om op te komen voor zichzelf en voor anderen. De coalitie heeft een grassroots (bottom-up) benadering en werkt aan een Amsterdamse beweging die zich pro-actief tegen racisme en discriminatie inzet. Samen Tegen Racisme is een initiatief bestaande uit: Comité 21 Maart, Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie, Zwart Manifest, Oy Vey, Pan Asian Collective, Amsterdam City Rights en Pakhuis de Zwijger. Voor meer informatie kan je het dossier bekijken of de lancering van onze coalitie van september 2021 terugkijken.

Open Call: Jouw idee bij de Week Tegen Racisme!
Van 13 t/m 18 maart 2023 vindt de 5de editie van de Week Tegen Racisme plaats. Deze week bestaat uit workshops, netwerkbijeenkomsten, dialogen, performances, lezingen en filmvertoningen bij Pakhuis de Zwijger. Via de Open Call kan jij ideeën aandragen voor de programmering van de Week Tegen Racisme. Het voorstel kan interdisciplinair zijn en variëren in vorm en inhoud.

Hoe kan ik meedoen aan de Open Call?
Tot en met 7 november 2022 kan je jouw plan aanleveren via het open call contactformulier. Probeer dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen, dan kunnen we jouw idee goed beoordelen.

Over de selectie van de Open Call
We zullen alle aanvragen met zorg behandelen en beoordelen op inhoud, vorm, mogelijke impact en haalbaarheid. Helaas kunnen we niet alle ideeën faciliteren door beperkingen in tijd en ruimte. Het kan voorkomen dat we sommige programmavoorstellen in samenspraak zullen verfijnen of, waar mogelijk, samenwerkingen suggereren met andere organisaties als er overlap is.

Doelstellingen van de coalitie Samen Tegen Racisme:
Het is belangrijk dat de aanvraag voor de Open Call tenminste bijdraagt aan één van de volgende doelstellingen:
1) Bewustzijn vergroten en/of informatie verschaffen over diverse vormen van racisme en discriminatie.
2) Aansporen tot actie nemen tegen racisme en discriminatie.
3) Handelingsperspectieven vergroten van Amsterdammers en/of tips geven voor de praktijk om racisme en discriminatie aan te pakken.
4) Samenwerkingen en/of netwerken versterken die racisme en discriminatie tegengaan.
5) Zichtbaarheid vergroten en de positie versterken van belangenorganisaties en grassroots initiatieven die zich inzetten tegen racisme en discriminatie.

Voel je vrij om met ideeën te komen, iedereen die zich inzet tegen racisme en discriminatie in Amsterdam is welkom! Wil je meer weten of kennismaken met de coalitie? Volg ons op Facebook of Instagram.

Budget Open Call:
Initiatieven die geselecteerd worden zullen een (beperkt) budget vanuit de coalitie krijgen om voor jou programmavoorstel sprekers, optredens, filmrechten of moderatoren van te kunnen vergoeden. Het staat een initiatief vrij om aanvullend nog financiering te zoeken.

Extra TIP!
De alliantie Samen Tegen Racisme heeft een doorlopende Grassroots Fund waarmee het initiatieven tegen racisme en discriminatie stimuleert en ondersteunt. Hier meer over lezen? Klik hier.

Meer informatie:
Voor meer informatie en eventuele vragen kun je terecht bij Max de Ploeg (Pakhuis de Zwijger) via max@dezwijger.nl.

 

English

The coalition of Samen Tegen Racisme (Together Against Racism) encourages the people and organisations of Amsterdam to start initiatives against racism and discrimination. Think of workshops, network meetings, dialogues, performances, panel discussions, lectures, campaigns or film screenings. The coalition supports these initiatives via an Open Call for the Week Tegen Racisme (Week Against Racism). Samen Tegen Racisme welcomes anyone with ideas to reduce racism and discrimination in Amsterdam.

Click here to participate by filling in the form of the Open Call. Attention: the deadline is 16th of november. On September 20th we also have a network, information and brainstorming meeting for the Week Against Racism at Pakhuis de Zwijger.

Who are we?
Samen Tegen Racisme aims to ensure that Amsterdam residents experience less discrimination and racism and that residents of Amsterdam are empowered to stand up for themselves and for others. The coalition has a grassroots (bottom-up) approach. It works towards an Amsterdam movement that is proactive against racism and discrimination. The alliance consists of Committee March 21, Collective against Islamophobia and Discrimination, Zwart Manifest, Oy Vey, Pan Asian Collective, Amsterdam City Rights and Pakhuis de Zwijger. For more information, you can view the file or follow us on Facebook or Instagram.

Open Call: your idea at the Week Tegen Racisme
The 5th edition of the Week Tegen Racisme will take place from March 13th to March 18th, 2023. The Week Tegen Racisme consists of workshops, network meetings, dialogues, performances, lectures and film screenings at Pakhuis de Zwijger. You can submit ideas for the programme of the Week Tegen Racisme via the Open Call. The proposal can be interdisciplinary and vary in form and content.

How can I participate in the Open Call?
Together against Racisme is a platform for al grassroots initiatives en organisations that deal with racism and discrimination. Input from active individuals are also welcomed. Between now and November 7 2023, you can submit your plan via the open call contact form. Try to fill in this form as completely as possible to properly assess your idea. We will ask you to describe the subject, goals and provide some (if possible already ) speaker, performer, movie titles and information.

About the selection of the Open Call
We will treat all applications with care and assess them on content, form, possible impact and feasibility. Unfortunately, we cannot facilitate all ideas due to time and space constraints. We may refine some programme proposals in consultation or, where possible, suggest collaborations with other organisations if there is overlap.

Goals of the Samen Tegen Racisme coalition:
The application for the Open Call must contribute to at least one of the following objectives:
1) Raising awareness and/or providing information about various forms of racism and discrimination.
2) Encouraging action against racism and discrimination.
3) Increasing action perspectives of Amsterdammers and/or giving tips for the practice of tackling racism and discrimination.
4) Strengthen collaborations and/or networks that combat racism and discrimination.
5) Increase the visibility and strengthen the position of interest groups and grassroots initiatives that work against racism and discrimination.

Feel free to come up with ideas; everyone who fights against racism and discrimination in Amsterdam is welcome! Would you like to know more or get to know the coalition? Follow us on Facebook or Instagram.

Budget Open Call:
Initiatives that are selected will receive a (limited) budget from the coalition to be able to reimburse speakers, performances, film rights or moderators for your programme proposal. An initiative is free to seek additional financing.

Extra TIP!
Besides the Open Call, Samen Tegen Racisme also supports initiatives against racism and discrimination all year round, via the Grassroots Fund. Want to know more? Click here.

Samengesteld door
In samenwerking met
Partners