De onderzoeksgroep Cities & Visitors (met projecten als Moving Amsterdam Zuidoost en Researching the City Mapping Imaginaries) werkt sinds 2015 nauw samen met verschillende (maatschappelijke) groepen in Amsterdam Zuidoost. Er is bij bewoners en buurtprofessionals enorme kennis en behoefte om het eigen verhaal, dat medebepalend is voor de identiteit en het zich thuis voelen, te vertellen. Deze verhalen zijn nu versnipperd en dreigen wij, met de grote veranderingen in de omgeving, kwijt te raken. Tijdens dit introductie programma richten wij ons op het culturele landschap.

Over het programma

Het doel van het project Mapping Imaginaries Bijlmer – Amsterdam Zuidoost is het verder naar boven halen, toegankelijk en zichtbaar maken van kennis op een aantrekkelijke manier door de inzet van creatieve methoden, zoals storytelling, storylistening en mapping imaginaries. Voor de verbeelding in de stad en de gelijkwaardige participatie van de verschillende partijen is het van belang dat de vele verscheidene verhalen en de kennis ook deel kunnen worden van de algemene referentiële kennis en verhalen van de stad, in Amsterdam Zuidoost maar ook daarbuiten.

Met de term ‘verhaal’ duiden we op het begrip in de bredere zin: het gaat dus uitdrukkelijk niet alleen over (individuele) levensverhalen maar ook de op narratieve geschiedschrijving en bijbehorende beelden en denkbeelden waarop deze zich beroepen. Dit laatste is specifiek van belang geweest in plaatsen zoals de Bijlmer die in de literatuur beschreven is als de meest gestigmatiseerde buurt in Nederland.

Bio’s van de sprekers

Deborah Tappi

Docent en lid van de Curriculumcommissie van de Amsterdam School of International Business (AMSIB), ontwerper van modules met modern blik op onderwijs bij AMSIB en bij Northumbria (Masterniveau). Cursuscoördinator op bachelor- en masterniveau. Senior onderzoeker en thema coördinator voor Ownership Transformed bij Centre for Economic Transformation (CET). Ervaren coach in economie, internationale strategie, innovatie en marketing. PhD in economie van Max Planck Instituut (Duitsland) met 15+ jaar ervaring als academicus en 8+ jaar werkervaring in de adviessector.

Saundra Williams

Studeerde Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft ruim 24 jaar ervaring in de maatschappelijke en culturele sector. De afgelopen jaren heeft zij diverse functies bekleedt als jongerenwerker, coach, trainer diversiteit en inclusie en tien jaar als manager bedrijfsvoering in het Bijlmer Parktheater. Momenteel werkt zij als programmadirecteur voor het Masterplan Zuidoost. Een duurzaam interdisciplinair programma waar investering in jeugd op het gebied van leefbaarheid, talentontwikkeling en veiligheid centraal staat. Voor zij de overstap maakte naar het Masterplan ZO, was zij werkzaam in het kunstvakonderwijs als artistiek leider bij de opleiding productie podiumkunsten, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam.

George O Janssen

Chief Black Music Officer ( CBMO )van Black Music Appreciation Month afdeling Europa. Docent aan The Black Music University, Initiatiefnemer van Amsterdam Dance Event Zuidoost, Beleidsmaker Pop Muziek Nederland, Master international artist management en CEO van The Gospel Agency artiesten boeking bureau. George O Janssen opereert meer dan 30 jaar in de muziekindustrie vooral op vakgebied en actief achter de schermen. Na zijn periode als tourmanager voor internationale artiesten, besloot hij voor zichzelf aan de slag te gaan, om Black Music in Europa de erkenning te geven die deze verdiend. George O Janssen zet zich ook in om discriminatie in de voornamelijk witte muziek en entertainment sector bespreekbaar te maken. Volgens de stamboom van Pop music is het allemaal ontstaan door de Black Music culture.

Núria Arbonés Aran

PhD, is programmaleider bij het lectoraat Cities & Visitors van de Hogeschool van Amsterdam HvA, AMSIB en CoE. Ze is geboren en getogen in Barcelona en heeft op verschillende plaatsen gewoond en gewerkt voordat ze zich in Nederland vestigde. Núria heeft een Master in Catalaanse Filologie van de Universiteit van Barcelona, ​​een Master of Arts en een PhD in Urban Studies van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Haar positie als lector Catalaanse Zaken aan de UvA in een jongere fase van haar carrière in Nederland is cruciaal geweest. Een diversiteit aan mengafdelingen aan de UvA bood een inspirerende omgeving om het belang van het ontwikkelen van brede(re) inzichten op het gebied van cultureel perspectivisme, nationalisme en geschiedschrijving te delen en te bespreken. Bij de HvA/HvA vond ze een context om langlopende programma’s op het gebied van internationaal en interstedelijk onderzoek en onderwijs te initiëren en te ontwikkelen. Het ‘International Virtual Consulting Firm (IVCF)’ gebaseerd op samenwerking met en binnen steden in Europa -en daarbuiten- belichtte samen met allerlei studenten en partners een onderzoek ten behoeve van kennis. Sinds 2015 richt zij zich met name op het werken en onderzoeken vanuit Amsterdam Zuidoost. Met projecten als Moving Amsterdam Zuidoost’ en ‘Researching the Cities: Mapping imaginaries’ werkt ze aan een subtieler en breder co-auteuronderzoek naar beelden, identiteiten en reputaties van plaatsen.

 

 

 

In samenwerking met
Partners
Núria Arbonés Aran
Programmaleider bij het lectoraat Cities & Visitors van de Hogeschool van Amsterdam HvA, AMSIB en CoE.
Candice Karikari
Junior onderzoeker Hogeschool van Amsterdam
De moderator van dit programma is
Dija Kabba
Moderator en podcastmaker