Op 4 oktober 2022 is het precies 30 jaar geleden dat de El-Al Boeing neerstortte op de flats Kruitberg en Groeneveen. Deze ramp kostte aan tenminste 43 mensen het leven. Ieder jaar wordt de herdenking georganiseerd door Stichting Beheer Het Groeiend Monument.
Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

In 1996 maakte kunstenaar Herman Hertzberger ‘Het Groeiend Monument’, bij de eigenlijke gedenkplaats: ‘de boom die alles zag’. Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vliegramp in de Bijlmermeer. Rond de boom ontstond destijds een spontane ontmoetingsplek voor betrokkenen bij de vliegramp. Mensen kwamen en komen er nog samen om hun dierbaren te gedenken met bloemen, foto’s en herinneringen. Rondom de boom ligt ook een enorm veelkleurig mozaiëktapijt. Helen Burleson is vanaf het begin betrokken geweest bij de totstandkoming van het monument en is voorzitter van de Stichting Beheer het Groeiend Monument. Moderator Carmen Fernald zal met Helen Burleson en andere nabestaanden en hulpverleners in gesprek gaan. Zij zullen terugkijken op de afgelopen jaren, maar ook vooruitkijken naar de toekomst. De saamhorigheid die in de voorbije jaren is ontstaan willen zij blijven koesteren.

Annet Zondervan is al 22 jaar directeur van het Centrum Beeldende Kunst in Amsterdam Zuidoost. Het CBK heeft vrij snel na de ramp diverse activiteiten en projecten opgezet om deze vreselijke ramp voor Zuidoost op allerlei mogelijke manieren onder de aandacht te brengen, waardoor mensen steun en troost konden vinden. Naast haar werk als directeur is zij ook Commissielid Culturele Subsidies Gemeente Arnhem en is Annet bestuurslid bij MOKER en P_Oi: een samenwerkingsverband tussen instellingen voor beeldende kunst in Amsterdam, Zij is tevens Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Heden, Kunst van Nu.

Hèlen Burleson-Esajas studeerde aan de universiteit van Amsterdam Pedagogische Wetenschappen met als hoofdvak Orthopedagogiek. Ze is ruim 20 jaar werkzaam geweest op het gebied van onderwijsadvies- en begeleiding. Daarnaast heeft ze veel ervaring opgedaan met (projectgroepen) het ontwikkelen en managen van innovatieve onderwijsprojecten.
Als wethouder gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost was ze 7 jaar verantwoordelijk als portefeuillehouder voor het lokale beleid op het gebied van onderwijs, arbeidsmarktbeleid, sociale vernieuwing en economische zaken. Na haar wethoudersperiode werkte zij enkele jaren op freelance-basis met betrekking tot het verzorgen van trainingen, coaching, voorzitten van thema-bijeenkomsten en conferenties.
De laatste 5 jaar is zij werkzaam als zelfstandig ondernemer bij Leadership Management Nederland.

Ruim 25 jaar heeft ze ervaring opgedaan in diverse landelijke en stedelijke besturen, stedelijke en landelijke overheidscommissies. Daarnaast is zij gedurende enkele jaren coach geweest bij entreetrajecten van personen, die geïnteresseerd waren in een politieke loopbaan.

Haydy Nelson heeft aan de Universiteit van Amsterdam theologie gestuurd en heeft zich gericht op Jodendom, Christendom en Islam. Ze heeft gewerkt voor het Zeister Zendingsgenootschap als vrijwilliger en betaalde kracht, en als freelancer oecumenische theologie. Ook heeft Haydy Nelson gewerkt als oecumenisch theoloog voor het Landelijk Meldpunt Vliegramp Zanderij en voor de Taakgroep Vliegramp Bijlmermeer. Ze was een van de negen coördinatoren van de Vliegramp Bijlmermeer en onderhield contacten met nabestaanden van de verschillende kerkgenootschappen. Bestuurlijk hield Haydy Nelson contact in pastoraal en diaconaal opzicht. Ze gaf leiding aan professionele vrijwilligers hulpverleners. ‘Na 30 jaar rampgebeuren laten wij als Zuidoost gemeenschap de nabestaanden niet in de steek.’ Haydy leerde over het belang van een gemeenschap om zo steun en hulp te organiseren. Hierbij zijn individualisme en vrijheid beperkte begrippen.