Amsterdam verandert en groeit in hoog tempo. In een aantal delen van de stad worden geheel nieuwe buurten van scratch af aan ontwikkeld, andere plekken worden verdicht. Bij een leefbare, complete stad hoort een divers en hoogwaardig voorzieningenniveau, ook voor kunst en cultuur. Kunst- en cultuurinstellingen, cultureel ondernemers, ontwikkelaars en de gemeente staan voor een opdracht om te investeren in huisvesting voor artistieke innovatie, inhoudelijke coalities en nieuw publiek. Daarvoor zijn nieuwe financieringsmogelijkheden nodig. Tegelijk staat de stad voor een grote uitdaging om nieuwe kunst en cultuurvoorzieningen ruimtelijk in te passen binnen de groeiende stad. Deze groei zet structureel door en vraagt om een duurzame en innovatieve langetermijnstrategie. Dit vergt keuzes én biedt unieke kansen voor een nieuwe periode van culturele bloei. In dit programma gaan we in gesprek over deze kansen en brengen we de culturele voorzieningen van de stad in kaart.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

De gemeente Amsterdam werkt aan de actualisering van het Strategisch Huisvestingsplan Kunst en Cultuur en zoekt in een vroeg stadium afstemming met de cultuursector. Momenteel richt de gemeente zich in het bijzonder op delen van de stad die met podia, musea en broedplaatsen nog niet zo goed bedeeld zijn, namelijk Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Wethouder Touria Meliani gaat in een serie publieke programma’s in gesprek met kunstenaars, cultureel ondernemers, bestuurders en vastgoedontwikkelaars over de rolverdeling tussen overheid en het particulier initiatief, over de toenemende schaarste aan betaalbare plekken, financiering, meervoudig ruimtegebruik en over tijdelijke versus permanente huisvesting

Deze eerste aflevering richt zich specifiek op het stadsdeel Nieuw-West en stedelijk op in het bijzonder broedplaatsen. De huidige plekken, behoeften, plannen en ambities worden in kaart gebracht. Vertegenwoordigers uit de sector vertellen de wethouder over de ins en outs van de trajecten en processen in concrete vastgoedontwikkeling waar ze aan deelnemen, en delen hun uitdagingen, frustraties, zorgen en vooral ook de kansen die ze zien. Ook is er veel ruimte voor culturele organisaties, kunstenaarscollectieven, producenten en makers om vragen te stellen over huisvestingsmogelijkheden voor ontwikkelen, maken, exposeren en vertonen.

Programmablok I

We gaan in vogelvlucht over stadsdeel Nieuw-West heen en beschouwen het rijke aanbod aan podia, broed- en werkplaatsen, talentenhuizen en expositieruimten. Met Yassine Boussaid (De Meervaart), Mohamed Mahdi (E Hizjra en Casa Sofia) en Cecile Mullens-Wentgens (Louwes Lab – Slotervaart) bespreken we de ontwikkelingen van culturele initiatieven en gerelateerde huisvesting in het stadsdeel in relatie tot de transformatie van verschillende gebieden en buurten, nieuwbouw, de groeiende aantallen inwoners en de veranderende bewonerssamenstelling.

Programmablok II

Waar kunst en cultuur bedreven wordt zijn werk- en broedplaatsen een vereiste om samen te komen, te ontwerpen, te experimenten en te maken. En zeker in een omgeving die groeit en nadrukkelijk aan verandering onderhevig is. Met Sanne Olijerhoek (BOG en theaterbroedplaats De Sloot), Zafer Yurdakul (Urban Resort) en Huib Haye van der Werf (de Appel) gaan we in gesprek over de ontwikkelingen in het vastgoedsegment ‘Broedplaatsen’. Over tijdelijkheid en (semi)permanent, over herontwikkeling van bestaand vastgoed en nieuwbouw, en over verschillende ontwikkelconstructies, eigendom en en vormen van financiering. Ook bespreken we hier de rol van de gemeentelijke afdelingen Bureau Broedplaatsen, Kunstzaken en Maatschappelijk Vastgoed.

In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Bahram Sadeghi
Schrijver/ Moderator
Mediapartner