MOEDERS is een film over vier moeders met een zoon op de Top400 lijst, de Amsterdamse aanpak om jeugdcriminaliteit te voorkomen. De moeders vertellen hoe hun leven is beïnvloed door deze lijst, hoe ze zich gevangen voelen in een web van hulpinstanties, jeugdzorg, politie en een ambitieuze burgemeester. Onder begeleiding van moderator Dionne Abdoelhafiezkhan gaan filmmaker Nirit Peled en jurist Nawal Mustafa in gesprek met de aanwezigen.

Vier moeders vertellen hoe hun zonen in de problemen kwamen met de wet omdat ze met de verkeerde mensen omgingen, een trauma opliepen of geïntimideerd werden door een bende. De overtredingen zijn klein en hun betrokkenheid was niet altijd bewezen – soms waren ze alleen maar getuige van een misdrijf. De moeders beschrijven hoe de Top400 hen gijzelt met een bureaucratie die het gezinsleven volledig ontwricht. Vrienden en familie zien hen als slechte ouders en de politie behandelt hen soms zelfs als medeplichtigen. Om hun identiteit te beschermen komen de moeders zelf niet in beeld, maar we horen wel hun stemmen. Hun rollen worden gespeeld door actrices die hun verhalen lipsyncen.

Hun verhalen zijn niet alleen een uiting van frustratie, woede en een gevoel van machteloosheid, maar ook een aanklacht tegen het gebruik van algoritmen voor het voorspellen van crimineel gedrag. Deze vorm van misdaadpreventie werkt bijzonder stigmatiserend en discrimineert sociaal en economisch achtergestelde jongeren met een migratieachtergrond. De moeders beschrijven hoe ze zich gevangen voelen in een web van hulpinstanties, jeugdzorg, politie, een ambitieuze burgemeester en hoe hun jongens dreigen af te glijden richting de criminaliteit.

De Teledoc ‘MOEDERS’ van Nirit Peled is een productie van BALDR Film en de VPRO, in samenwerking met CoBO en het Nederlands Filmfonds. De impact campagne van deze documentaire wordt verzorgd door Controle Alt Delete.

Nirit Peled is een onafhankelijke filmmaker en schrijver, gevestigd in Nederland. Ze verweeft verhalen via verschillende media om maatschappelijke structuren te onderzoeken, zowel intiem als institutioneel. Opgeleid als kunstenaar aan de Rietveld Academie en als ontwerper aan het Sandberg Instituut, heeft ze ook gewerkt als conceptontwikkelaar en scriptschrijver voor commerciële bureaus en publieke omroepen.

Nawal Mustafa is als jurist en onderzoeker verbonden aan de VU Amsterdam. Zij is betrokken bij mensenrechtencollectief PILP en het Bureau Clara Wichmann, organisaties die zich door middel van strategisch procederen inzetten voor mensenrechten en vrouwenrechten.