In 2021 en 2022 realiseert Pakhuis de Zwijger met financiële steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het onderzoeksprogramma Designing Cities for All. Een serie gesprekken, presentaties, workshops, expertmeetings, lezingen, films en een boek en expositie over de rol van ontwerpers bij het (her)ontwerpen van de inclusieve stad. Een stad van, voor en door iedereen.

In deze tijd dat steden steeds superdiverser worden (steden met alleen nog minderheden) is het van belang dat we ons nadrukkelijk richten op het thuisvoelen; dat je in de stad mag zijn wie je bent. ‘Cities of belonging’ zoals wij ze noemen. Steden waar iedereen welkom is en zich optimaal kan ontwikkelen, ongeacht leeftijd, nationaliteit, ras, capaciteiten, gender(identiteit) of culturele- en religieuze achtergrond. Het gaat daarbij niet alleen om ruimtelijk- en productontwerp, maar zeker ook om het ontwerpen van digitale publieke en commerciële platforms, systemen en services.

LIVECASTS