AMBITIES VOOR STAD EN LAND VAN MORGEN

New Metropolis richt zich met haar programma’s en andere activiteiten op de toekomst van steden, de metropoolregio, ons land en de wereld. Onze benadering van de grote en complexe vraagstukken en uitdagingen is waardegedreven. Vanuit zeven domeinen – sociaal, ruimte, duurzaamheid, technologie, economie, democratie en creatieve industrie – en twintig door ons geformuleerde ambities maken wij samen met onze partners programma’s en realiseren we projecten die bijdragen aan betere leefomgevingen van, voor en door iedereen.

In de spotlight